Jak wspomagać rozwój mowy dziecka?

Kilkanaście zasad, które pomogą Wam wspomagać rozwój mowy dziecka.

Warto się z nimi zapoznać:

 • Mówmy do dziecka dużo i spokojnie (składajmy zdania złożone z prostych zwrotów).
 • Unikajmy zdrobnień i „spieszczeń” (języka dziecinnego) dostarczając dziecku prawidłowy wzorzec językowy.
 • Ważne jest aby dziecko jadło twarde produkty np. marchewka – to pomaga w stymulowaniu aparatu mowy.
 • Odpowiadajmy na pytania dziecka cierpliwie i wyczerpująco.
 • Zachęcajmy do mówienia, ale nie zmuszajmy! Chwalmy dziecko za każdy przejaw aktywności słownej.
 • Nie zawstydzajmy dziecka i nie karzmy go za wadliwą wymowę.
 • Nie poprawiajmy wymowy dziecka żądając by wielokrotnie powtarzało dane słowo. Nie mówmy: powtórz ładniej! Powiedz to lepiej!
 • Postarajmy się aby rozmowa z dzieckiem była dla niego przyjemnością.
 • Jeśli dziecko osiągnęło już wiek, w którym powinno wypowiadać daną głoską prawidłowo, a nie robi tego, skonsultuj się z logopedą.
 • Mówmy dziecku co przy nim robimy, co się dzieje wokół niego. Niech mowa towarzyszy spacerom, zakupom, pracom domowym itp. czynnościom.
 • Nie wymagajmy od dziecka zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek np. „r” lub „sz”. Dziecko zmuszone do artykulacji zbyt trudnych dla niego głosek, często zaczyna je zniekształcać, wymawiać nieprawidłowo. W ten sposób tworzymy u dziecka błędne nawyki artykulacyjne, bardzo trudne do zlikwidowania.
 • Opowiadajmy i czytajmy dziecku: bajki, wierszyki, wyliczanki. Uczmy krótszych wierszy na pamięć.
 • Oglądajmy z dzieckiem obrazki: nazywajmy przedmioty, opisujmy sytuację używając prostych zdań.
 • Śpiewajmy razem z dzieckiem. Jest to ćwiczenie językowe, rytmiczne, a zarazem terapeutyczne.
 • Rysujmy z dzieckiem, mówmy mu co rysujemy. Zachęcajmy dziecko do opisu obrazka.
 • Wspólnie oglądajmy telewizję, wybierajmy programy właściwe do wieku dziecka. Rozmawiajmy na ich temat.
 • Od najmłodszych lat uczmy dziecko dbałości o higienę jamy ustnej.
 • Nie zmuszajmy dziecka leworęcznego do posługiwania się prawą ręką.

autor: Małgorzata Paluch

Comments for this post are closed.

Jak wyglądają zajęcia logopedyczne w moim gabinecie?

Wszystko zaczyna się od pierwszej wizyty, nazywanej diagnozą. Czasami rodzice dzwonią i pytają czy nie mogę od razu …

Zabawy oddechowe

Ćwiczenia oddechowe nie mogą być nudne – szczególnie, że odgrywają zasadniczą rolę w terapii oraz profilaktyce …

Kiedy należy udać się z dzieckiem do logopedy?

Na wizytę u logopedy nigdy nie jest zbyt wcześnie. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rozwoju mowy swojego …