Kiedy należy udać się z dzieckiem do logopedy?

Na wizytę u logopedy nigdy nie jest zbyt wcześnie. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rozwoju mowy swojego dziecka koniecznie przeczytaj poniższe informacje.

Udaj się do logopedy jeśli Twoje dziecko:

 • w wieku 6 miesięcy nie gaworzy (nie powtarza sylab, takich jak: ma-ma-ma, ba-ba-ba);
 • po ukończeniu roku nie wypowiada sylab oraz pojedynczych wyrazów np. mama, tata, baba;
 • w wieku 2 lat nie mówi prostych słów, takich jak: mama, tata, dada, baba;
 • między 2 a 3 rokiem życia nie wypowiada prostych zdań;
 • nie rozumie wydawanych przez Ciebie poleceń;
 • w wieku 3 lat nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, u, i, e, y;
 • w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć historyjki obrazkowej, wypowiada tylko proste słowa czy równoważniki zdań, zniekształca wyrazy, zastępuje głoski innymi; nie wypowiada głosek: k, g, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz; gdy zamiast f, w wypowiada p, b, h; zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne np. d na t (dom = tom), g na k (gęś = kęś), b na p (buda = puda); wymawia głoski s, z, c, dz jak ś, ź, ć, dź; zamiast r mówi j (głoska r może pojawić się już na początku 4 roku życia – jeśli jednak się nie pojawia, to najczęściej zastępowana jest głoską l);
 • w wieku 5 lat nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż;
 • podczas wymawiania głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, t, d, n, l wsuwa język między zęby – w każdym wieku jest to wada, z której się nie wyrasta;
 • w wieku 6 lat zamiast r mówi j, d lub l (głoska r pojawia się między 4 a 6 rokiem życia – dzieci zastępują ją najczęściej głoską l);
 • zamiast k mówi t np. kot = tot, kura = tura, kino = tino;
 • mówi przez nos;
 • zacina się, powtarza sylaby.

Drodzy Rodzice!
Chłopcy nie zaczynają mówić później niż dziewczynki!
Każde opóźnienie mowy ma wpływ na dalszą edukację Waszego dziecka.

autor: Małgorzata Paluch

Comments for this post are closed.

Jak wyglądają zajęcia logopedyczne w moim gabinecie?

Wszystko zaczyna się od pierwszej wizyty, nazywanej diagnozą. Czasami rodzice dzwonią i pytają czy nie mogę od razu …

Zabawy oddechowe

Ćwiczenia oddechowe nie mogą być nudne – szczególnie, że odgrywają zasadniczą rolę w terapii oraz profilaktyce …

Kiedy należy udać się z dzieckiem do logopedy?

Na wizytę u logopedy nigdy nie jest zbyt wcześnie. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rozwoju mowy swojego …